Adatvédelmi Szabályzat

Az adatkezelő neve:
RJM-Játék Kft.
    
Az adatkezelő címe:
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 14.
    
Az adatkezelés tárgya:
Az adatok kezelése a felhasználók önkéntes döntésének eredményeképpen jön létre, a webáruházba történő regisztráció során megadott adatok alapján hozzájárulnak a megadott adatok kezeléséhez.
    
Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása szükséges.
    
A kezelt adatok köre:

 • A felhasználó által, a regisztráció során megadott felhasználói adatok. (név, cím, postacím, cégnév, adószám)
 • A felhasználó döntése alapján, a vásárlás során megadott adatok (szállítási mód, megrendelt cikkek)
 • A honlap megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, és a megtekintett oldalak címe. Ezeket az adatok a rendszernaplóba kerülnek. A webhely a naplófájlban található adatokat kizárólag technikai célból kezeli, nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.
 • A nem regisztrált felhasználók kosár tartalma a felhasználó számítógépén cookie-k formájában tárolódik. A felhasználó ezeket az adatokat a böngészőjében bármikor törölheti.
 • Regisztrált felhasználók kosár adatai a szerveren tárolódnak.

    
Az adatkezelés célja:

 • A felhasználó által a regisztráció során megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó jogosultságának és személyének azonosítása. Az adatokat a rendszer a megrendelés azonosítására, a szállítás és postázás tevékenységhez használja.
 • A honlap megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.
 • Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.
 • Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

    
Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a rendszernek, a felhasználó önkéntes döntése alapján, saját adatait a regisztráció megszűntetésével azonnal törölni tudja.
    
A személyes adatok törlése:
A felhasználó rendszerbe belépését követően a fiók törlése lehetősséggel.
A törlési igényt e-mailben a info@maszohalo.com címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a felhasználói adatok nem állíthatóak helyre.
    
Adatfeldolgozó megnevezése:
RJM-Játék Kft.
    
Adatfeldolgozó címe:
2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 14.
    
Adatbiztonsági intézkedések:
A személyes adatokat Magyarország területén elhelyezett zárt szerveren tároljuk.
    
Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Az RJM-Játék Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

HÍRLEVÉL

Az adatkezelés célja:
Reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére. Az adatkezelés jogalapját az érintett önkéntes hozzájárulása képezi.

A kezelt adatok:
Név, cím, telefonszám, e-mail cím, cégméretre, tevékenységi körre utaló adatok. Az adatok törlésének határideje: a hozzájárulás visszavonásáig.
A hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet vagy az RJM-Játék Kft. elérhetőségein lehet.

A felhasználó az oldalon történő regisztrációval, az érdeklődő form kitöltésével illetve hírlevelünkre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

 • további kapcsolattartás,
 • hírleveleinken keresztül történő rendszeres tájékoztatás,
 • közvetlen üzletszerzés, (marketing checkbox beikszelése esetén)
 • közvetlen ajánlatokkal reklámokkal, akciókkal elektronikus úton történő megkeresés
 • piackutatás

Az oldal látogatója tudomásul veszi, hogy adatainak a maszohalo.com oldalon történő önkéntes regisztrációval, az adatok megadásával és az "Általános Szerződési Feltételek elfogadása" jelölőnégyzet elfogadásával a fenti adatkezelésekhez hozzájárul.   

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@maszohalo.com címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.
    
Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát az info@maszohalo.com e-mail címen.